Хижняк Юрий Николаевич

Ю. 1654. Просто тост.


 ---За нас!

 ---И за наших!